საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 სატელევიზიო მედიაში უცხოური გავლენების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი შემაჯამებელი ანგარიში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი წინასწარი ანგარიში

2021 სატელევიზიო მედიის თემატური მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის წინასაარჩევნო ანგარიში

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგი

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტელევიზიები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტვ ტოკ-შოუები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ონლაინ გამოცემები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - ტვ ახალი ამბები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ონლაინ გამოცემები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ტვ ტოკ-შოუები

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში რადიო

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში პრესა

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - უცხოური გავლენები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელივიზიო ახალი ამბები.

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ინტერნეტ გამოცემები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სოციალური ქსელი

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელევიზიო ტოკ-შოუები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი რადიო

2020 წინასაარჩევნო თემატური მედია მონიტორინგი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -როდიო

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - ინტერნეტ გამოცემები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -ბეჭდური გამოცემები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

მედიამონიტორინგის საბოლოო ანგარიში 2016-2018

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები - მეორე ტური

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ბეჭდური მედია

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ონლაინ მედია

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - რადიოები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ტოქშოუები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველადი შედეგები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

ადგილობრივი ხელისუფლების გაშუქება რეგიიონულ ტელევიზიებში

არჩევნების გაშუქება რადიოებში

არჩევნების გაშუქება ონლაინ მედიასაშუალებებში

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის ძირითადი მიგნებები

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

არჩევნების გაშუქება სატელევიზიო ტოქშოუებში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მედია მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

რადიოების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის შედეგები

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

სატელევიზიო არხების მონიტორინგი გენდერული თანასწორობის კუთხით

რეგიონალური ტელევიზიების ახალი ამბების მონიტორინგი წინასაარჩევნო პერიოდში

ფარული პოლიტიკური, სოციალური და პოლიტიკური რეკლამებს მედიამონიტორინგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში

სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში

27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

ბავშვთა საკითხები მედიაში

ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი (საბოლოო ანგარიში)

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

თვითმმართველობა 2014, მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

რეგიონული ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონული ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

თბილისის მერობის კანდიდატების გაშუქება წინასაარჩევნო პერიოდში

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 სატელევიზიო მედიაში უცხოური გავლენების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 სატელევიზიო მედიის თემატური მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტელევიზიები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტვ ტოკ-შოუები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - ტვ ახალი ამბები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელივიზიო ახალი ამბები.

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ტოქშოუები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველადი შედეგები

ადგილობრივი ხელისუფლების გაშუქება რეგიიონულ ტელევიზიებში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მედია მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები

თბილისის მერობის კანდიდატების გაშუქება წინასაარჩევნო პერიოდში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგი

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში რადიო

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი რადიო

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -როდიო

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - რადიოები

არჩევნების გაშუქება რადიოებში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

რადიოების მონიტორინგის ანგარიში

2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი წინასწარი ანგარიში

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში პრესა

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -ბეჭდური გამოცემები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ბეჭდური მედია

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის შედეგები

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ბეჭდური მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ონლაინ გამოცემები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ონლაინ გამოცემები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ინტერნეტ გამოცემები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - ინტერნეტ გამოცემები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ონლაინ მედია

არჩევნების გაშუქება ონლაინ მედიასაშუალებებში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში

მედიამონიტორინგის საბოლოო ანგარიში 2016-2018

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები - მეორე ტური

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის ძირითადი მიგნებები

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები

სატელევიზიო არხების მონიტორინგი გენდერული თანასწორობის კუთხით

რეგიონალური ტელევიზიების ახალი ამბების მონიტორინგი წინასაარჩევნო პერიოდში

ფარული პოლიტიკური, სოციალური და პოლიტიკური რეკლამებს მედიამონიტორინგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში

სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში

27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

ბავშვთა საკითხები მედიაში

ფარული და პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო პერიოდში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი (საბოლოო ანგარიში)

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

თვითმმართველობა 2014, მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში

რეგიონული ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონული ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგი

ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში

რეგიონალური ტელევიზიების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის წინასაარჩევნო ანგარიში

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სოციალური ქსელი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - უცხოური გავლენები

2020 წინასაარჩევნო თემატური მედია მონიტორინგი

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ტვ ტოკ-შოუები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელევიზიო ტოკ-შოუები

არჩევნების გაშუქება სატელევიზიო ტოქშოუებში

ყველას ნახვა
ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.