სასარგებლო ბმულები
ყველას ნახვა

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

2021 სატელევიზიო მედიაში უცხოური გავლენების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი შემაჯამებელი ანგარიში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ტოკ-შოუების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 ბეჭდური მედიის მონიტორინგი წინასწარი ანგარიში

2021 სატელევიზიო მედიის თემატური მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 სოციალური მედიის მონიტორინგის წინასაარჩევნო ანგარიში

2021 ონლაინ მედიის მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში

2021 რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგი

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტელევიზიები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ტვ ტოკ-შოუები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ონლაინ გამოცემები

2020 პოსტ-საარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - ტვ ახალი ამბები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ონლაინ გამოცემები

2020 შემაჯამებელი ანგარიში ტვ ტოკ-შოუები

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში რადიო

2020 მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში პრესა

2020 შემაჯამებელი ანგარიში - უცხოური გავლენები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელივიზიო ახალი ამბები.

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ინტერნეტ გამოცემები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სოციალური ქსელი

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი სატელევიზიო ტოკ-შოუები

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი ბეჭდური მედია

2020 წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი რადიო

2020 წინასაარჩევნო თემატური მედია მონიტორინგი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - სოციალური ქსელი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -როდიო

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში - ინტერნეტ გამოცემები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -ბეჭდური გამოცემები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

მედიამონიტორინგის საბოლოო ანგარიში 2016-2018

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები - მეორე ტური

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ბეჭდური მედია

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ონლაინ მედია

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში -სატელევიზიო ახალი ამბები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - რადიოები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში - ტოქშოუები

ყველას ნახვა
ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.