აქ შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს ორი მედიასაშუალება. მედიასაშუალებების შესადარებლად აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო ორი მედიასაშუალება.
მედიასაშუალებების შედარება
სხვადასხვა ტიპის მედიასაშუალების არჩევისას (მაგ: ტელევიზიის და გაზეთის) გთხოვთ გაითვალისწინოთ ამ მედიასაშუალებებს შორის არსებული განსხვავებები:
დათვლის ერთეული, გადაცემის/გამოცემის სიხშირე, აუდიტორიის ზომა, დაფარვის ზონა და ა.შ.