ქრონიკა პლიუსი

სუბიექტებისთვის დათმობილი ფართობი ტონის მიხედვით

2018-10-29-დან 2018-11-27/-მდე

დადებითი
ნეიტრალური
უარყოფითი
სუბიექტი ფართობი (კვ. სმ) დადებითი (%) ნეიტრალური (%) უარყოფითი (%)
14514 1 16 83
სალომე ზურაბიშვილი
7772 0 22 78
7213 7 82 11
3312 0 31 69
მიხეილ სააკაშვილი
1985 29 66 5
გრიგოლ ვაშაძე
1689 27 68 5
ეროვნული ფორუმი
1385 2 95 3
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია
917 0 100 0
627 6 68 26
542 0 54 46
348 10 42 48
111 11 89 0
96 10 46 44
63 0 100 0
54 0 19 81
რესპუბლიკური პარტია
47 15 85 0
შენების მოძრაობა
30 17 47 37
დავით ბაქრაძე
25 0 20 80
გირჩი
5 100 0 0

სუბიექტებისთვის დათმობილი ფართობი კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-10-29 - 2018-11-27/