აქ შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს ორი მედია საშუალება. მედია საშუალებების შესადარებლად აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო ორი მედია საშუალება.
მედია საშუალებების შედარება
სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალების არჩევისას (მაგ: ტელევიზიის და გაზეთის) გთხოვთ გაითვალისწინოთ ამ მედია საშუალებებს შორის არსებული განსხვავებები:
დათვლის ერთეული, გადაცემის/გამოცემის სიხშირე, აუდიტორიის ზომა, დაფარვის ზონა და ა.შ.