ყველა ანგარიში ტელევიზია რადიო პრესა ინტერნეტი ზოგადი  


2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
20 მაისი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
26 სექტემბერი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
26 სექტემბერი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
26 სექტემბერი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
26 სექტემბერი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
26 სექტემბერი - 2 ნოემბერი, 2016
2016წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის
10 - 25 ოქტომბერი, 2016
2016წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის
10 - 25 ოქტომბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის
10 - 25 ოქტომბერი, 2016
2016წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის მოკლე ანგარიში არჩევნების მეორე ტურისთვის
10 - 25 ოქტომბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
31 აგვისტო - 25 სექტემბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
31 აგვისტო - 25 სექტემბერი, 2016
2016წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
31 აგვისტო - 25 სექტემბერი, 2016
2016წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
31 აგვისტო - 25 სექტემბერი, 2016
2016წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
31 აგვისტო - 25 სექტემბერი, 2016
2016წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
11 ივლისი - 30 აგვისტო, 2016
2016წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
11 ივლისი - 30 აგვისტო, 2016
2016წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
11 ივლისი - 30 აგვისტო, 2016
2016წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
11 ივლისი - 30 აგვისტო, 2016
2016წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
11 ივლისი - 30 აგვისტო, 2016
2016წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
20 მაისი - 10 ივლისი, 2016
2016წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
20 მაისი - 10 ივლისი, 2016
2016წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
20 მაისი - 10 ივლისი, 2016
2016წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
20 მაისი - 10 ივლისი, 2016
2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
15 აპრილი - 30 ივნისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
15 - 30 ივნისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
15 - 30 ივნისი, 2014
2014წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
15 - 30 ივნისი, 2014
2014წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 - 30 ივნისი, 2014
2014წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 - 30 ივნისი, 2014
2014წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
24 მაისი - 14 ივნისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
24 მაისი - 14 ივნისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
24 მაისი - 14 ივნისი, 2014
2014წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
24 მაისი - 14 ივნისი, 2014
2014წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
24 მაისი - 14 ივნისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
3 - 23 მაისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
3 - 23 მაისი, 2014
2014წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
3 - 23 მაისი, 2014
2014წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
3 - 23 მაისი, 2014
2014წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
3 - 23 მაისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
15 აპრილი - 02 მაისი, 2014
2014წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 აპრილი - 02 მაისი, 2014
2014წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
15 აპრილი - 02 მაისი, 2014
2014წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 აპრილი - 02 მაისი, 2014
2014წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
15 აპრილი - 02 მაისი, 2014
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
15 მაისი -15 ნოემბერი, 2013
2013წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მედია მონიტორინგის ანგარიში
20 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2013
2013წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2013
2013წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2013
2013წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
18 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი, 2013
2013წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
18 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი, 2013
2013წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
16 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი 2013
2013წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
18 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი, 2013
2013წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
16 სექტემბერი - 19 ოქტომბერი, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
18 აგვისტო - 18 სექტემბერი, 2013
2013წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
17 აგვისტო - 17 სექტემბერი, 2013
2013წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
16 აგვისტო - 15 სექტემბერი, 2013
2013წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
17 აგვისტო - 17 სექტემბერი, 2013
2013წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
16 ივლისი - 16 აგვისტო, 2013
2013წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 ივლისი - 15 აგვისტო, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
17 ივლისი - 17 აგვისტო, 2013
2013წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
16 ივლისი - 16 აგვისტო, 2013
2013წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
15 ივნისი - 15 ივლისი, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
16 ივნისი - 16 ივლისი, 2013
2013წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
15 ივნისი - 15 ივლისი, 2013
2013წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
15 მაისი - 15 ივნისი, 2013
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
საბოლოო ანგარიშები
2012წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
29 სექტემბერი - 12 ნოემბერი, 2012.
2012წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
1 ოქტომბერი, 2012 - 10 ნოემბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
23 ოქტომბერი, 2012 - 03 ნოემბერი, 2012
2012წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
1-20 ოქტომბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
1 - 13 ოქტომბერი, 2012
2012წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
18 სექტემბერი - 15 ოქტომბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
15 - 29 სექტემბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
3 - 28 სექტემბერი, 2012
2012წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
11 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
1 - 21 სექტემბერი, 2012
2012წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
4 - 22 სექტემბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
1-14 სექტემბერი, 2012
2012წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის ანგარიში
21 აგვისტო-17 სექტემბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო თოქ-შოუების მონიტორინგის ანგარიში
9 ივლისი - 2 სექტემბერი, 2012
2012წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის ანგარიში
14 აგვისტო - 10 სექტემბერი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
16 - 31 აგვისტო, 2012
2012წ. ონლაინ მედიის მონიტორინგის ანგარიში
16 ივლისი - 3 სექტემბერი, 2012
2012წ.
რადიო საშუალებების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში
11 მაისი - 20 აგვისტო, 2012
2012წ.
სატელევიზიო არხების მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში
11 მაისი - 15 აგვისტო, 2012
2012წ.
ბეჭდური მედიის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში
11 მაისი - 13 აგვისტო, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის ანგარიში
17 - 30 ივლისი, 2012
2012წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის შედეგები
12 ივნისი - 23 ივლისი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები
3 - 16 ივლისი, 2012
2012წ. ბეჭდური მედიის მონიტორინგის შედეგები
11 მაისი - 9 ივლისი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები
19 ივნისი - 2 ივლისი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები
1 - 18 ივნისი, 2012
2012წ. რადიო საშუალებების მონიტორინგის შედეგები
11 მაისი - 11 ივნისი, 2012
2012წ. სატელევიზიო არხების მონიტორინგის შედეგები
11-31 მაისი, 2012
გვიპოვეთ ფეისბუქზე

იხილეთ გადაცემა 'მედია მონიტორის' ვიდეოჩანაწერები პირველი არხის ვებ-გვერდზე
© 2012-2017 mediamonitor.ge ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი