მედიის მონიტორინგის შედეგების სანახავად გთხოვთ, აირჩიოთ მონიტორინგის პერიოდი.


2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები (20 მაისი - 2 ნოემბერი, 2016)2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები (15 აპრილი - 30 ივნისი, 2014)2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები (15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013)
© 2012-2017 mediamonitor.ge ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი